Krótkie podsumowanie mijającego roku

wpis w: Inwestycje, Wokół nas | 0

Prawie codziennie słyszymy – w Skarszewach zrobili to, to, to, a u nas nic. Czy rzeczywiście nic? Na ostatnim spotkaniu Zarząd Stowarzyszenia „Lepsze jutro” dokonał wstępnego podsumowania zmian zachodzących w naszym rejonie, prowadzących do lepszego jutra. Z zadowoleniem stwierdzamy, że Godziszewo skorzystało z termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Wizytówki wsi, czyli budynki oświatowe w Godziszewie i Demlinie zmieniły się nie do poznania, w tym wymieniono rakotwórczy dach.

Pracownicy ZSP Godziszewo 2017
Nowe schody i elewacja w Godziszewie
Filia w Demlinie po wykonaniu prac

W ślad za nowymi elewacjami, dokonano zmian wewnątrz obiektów oświatowych,np: przebudowano i dostosowano do  wymogów bhp sanitariaty szkolne (z ciepłą wodą), odnowiono większość sal lekcyjnych i korytarze, przebudowano kuchnię i jej zaplecza w Demlinie – a tym samym powiększono szatnię dla przedszkolaków, wymieniono schody i balustrady – zapewniając bezpieczny szlak komunikacyjny, wymieniono pokrycie tarasu – który nieszczelny od lat zalewał pomieszczenia biurowe i korytarz, wymieniono okna i skrzydła drzwiowe, wyposażono niektóre sale lekcyjne w nowe meble, w tym specjalistyczne (np. pracownię języków obcych). Te i inne prace wykonano dzięki owocnej współpracy władz samorządowych  z dyrekcją szkoły i GOOSiP.

 

Szatnia i kuchnia oraz sala zajęć w Filii w Demlinie
Szatnia i kuchnia oraz sala zajęć w Filii w Demlinie

Ponadto, dzięki współpracy dyrekcji szkoły z radami sołeckimi wsi Godziszewo i Demlin, oraz zaangażowaniu rodziców wyrównano i obsiano trawą płytę boiska w Demlinie i założono nowe ogrodzenie terenów w obu placówkach, naprawiono węzeł kanalizacyjny.

Zmiany na lepsze, nastąpiły nie tylko w obiektach oświatowych: doczekaliśmy się 250 m chodnika przy ul. Boroszewskiej, co zapewnia bezpieczne dojście do placu zabaw i na Osiedle  Świętej Góry, naprawiono pomosty na kąpielisku,  ułożono płyty betonowe na ul. Jubileuszowej i Osiedlowej, częściowo odsłonięto płotem z ozdobnych elementów betonowych teren świetlicy wiejskiej, utwardzono drogi w Demlinie.

Ogrodzenie terenu szkoły w Demlinie
Ul. Jubileuszowa w Godziszewie
Ul. Osiedlowa w Godziszewie
Budowa chodnika przy ul Boroszewskiej

W trakcie realizacji jest węzeł – A1, drogi 224 w kierunku autostrady A1, doprowadzono gaz ziemny – z którego Godziszewo korzystać na dzień dzisiejszy nie może – liczymy, że i tu władze gminy odpowiednio zadziałają.
Za poprawę wizerunku wsi dziękujemy Panu Burmistrzowi Jackowi Pauli, zastępcy Marcinowi Byczkowskiemu, dyrektorowi szkoły Krystianowi Latoszewskiemu, sołtysom wsi: Mirosławowi Eich i Joannie Wodzik, radnemu Wiesławowi Kosznik, sponsorom oraz mieszkańcom zaangażowanym w poprawę naszego życia.  Chyba powoli możemy mówić, że Godziszewo jest dzieckiem gminy, a wzajemne zrozumienie i wspieranie się przynosi oczekiwane rezultaty.

Zostaw Komentarz