Na terenie naszej wsi prężnie działa kilka organizacji społecznych powstałych z inicjatywy mieszkańców.
Głównym ich celem jest wspieranie rozwój naszego sołectwa oraz jego mieszkańców.

STOWARZYSZENIE „LEPSZE JUTRO”

Celem stowarzyszenia jest promowanie działań na rzecz rozwoju wsi oraz wspieranie społecznej aktywności mieszkańców oraz działanie na rzecz dobra publicznego… czytaj więcej

LZS STYNA GODZISZEWO

To mająca bogatą historię drużyna piłkarska, której początki sięgają 1959 roku… czytaj więcej

STOWARZYSZENIE „STYNA”

Głównym celem tego stowarzyszenia jest rekonstrukcja grodu wczesnośredniowiecznego wraz z osadą na terenie pozostałości dawnego grodziska położonego nad jeziorem Godziszewskim… czytaj więcej

GODZISZEWIANKI

Ta nieformalna grupa powstała z inicjatywy kilku mieszkanek Godziszewa. Jej głównym celem jest integracja kobiet zamieszkujących nasze sołectwo… czytaj więcej