W marcu 2017 roku, z inicjatywy grupy pasjonatów historii, między innymi: Piotra i Konrada Kowalczyk (z Godziszewa) oraz Mikołaja Jarmakowskiego, Aleksandry Kwiecińskiej, Macieja Stranz i Samuela Conejo Amaguaña, powstało w Godziszewie Stowarzyszenie „Styna”.
Głównym celem tego stowarzyszenia jest rekonstrukcja grodu wczesnośredniowiecznego wraz z osadą na terenie pozostałości dawnego grodziska położonego nad jeziorem Godziszewskim.
Relikt wczesnośredniowiecznego grodziska nad jez. Godziszewskim – widok od strony Siwiałki
Pomysłodawcy projektu chcieliby wykorzystać potencjał tego miejsca i dzięki rekonstrukcji grodu wypromować turystycznie naszą miejscowość.
Jako osoby mocno związane z grodem w Owidzu, wiedzą, że takie miejsce może przynieść wiele korzyści zarówno odwiedzającym je turystom jak i miejscowej ludności.
W projekcie rekonstrukcji grodu jest wybudowanie palisady, wewnątrz której postawione zostaną dwie lub trzy chaty oraz tzw. Longhause (będący dawniej domem księcia) w którym prowadzone będą warsztaty dawnych sztuk oraz rzemiosł.
Mieszkańcami grodu najprawdopodobniej byli ludzie żyjący z połowu ryb, tak więc jedna z chat na pewno będzie chatą rybaka.Przy grodzie powstać ma także mały port, w którym cumować będą rekonstrukcje łodzi rybackich z tamtego okresu.
Członkowie Stowarzyszenia „Styna” podczas Skarszewskiej Nocy Muzeów
Projekt ten ma być realizowany dzięki funduszom pozyskanym od członków Stowarzyszenia jak i z funduszy pochodzących z zewnątrz.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez współpracę z ośrodkami muzealnymi i akademickimi, samorządami regionalnymi, grupami rekonstrukcji historycznej, artystami, rzemieślnikami oraz kołami gospodyń wiejskich.
W swojej krótkiej historii pochwalić może się już takimi czynami jak pomoc w organizacji Skarszewskiej Nocy Muzeów oraz zorganizowaniem żywej lekcji historii dla najmłodszych uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Godziszewie.
Członkowie Stowarzyszenia „Styna” podczas Skarszewskiej Nocy Muzeów