W wyborach sołeckich z dnia 16 lutego 2015 r. w skład rady sołeckiej weszli:

Mirosław Eich – sołtys
Stanisław Nowak
Maciej Semeniuk
Leszek Rehmus
Justyna Werochowska
Anna Haracz

UCHWAŁY

Uchwały podjęte przez członków Rady Sołeckiej… czytaj więcej

INWESTYCJE

Inwestycje prowadzone na terenie sołectwa Godziszewo… czytaj więcej

SPRAWY MIESZKAŃCÓW

Wnioski i petycje mieszkańców… czytaj więcej