Rok 2016:
– Uchwała z dnia 12.09.2016 o podziale funduszy sołeckich na 2017 rok –  pobierz pdf